Patrząc od góry, gdy trzymasz ukulele w pozycji tak, jak do gry, widzisz struny kolejno G, C, E i A. Numeracja natomiast jest odwrotna i struną pierwszą jest najniżej położona, czyli A. Niektórzy producenci strun, np. popularna Aquila, stosują też własne oznaczenia kolorami.

Najważniejsze, by zapamiętać G, C, E i A – nazwy dźwięków pustych strun będą potrzebne zarówno do strojenia, jak i do późniejszego opanowania podstaw teorii.