Jeden obraz - tysiąc słów. Spójrzcie i wszystko będzie jasne:

Cyfry w zaznaczonych miejscach przyciśnięcia progów (nie zawsze się pojawiają) oznaczają palec, którym sugeruje się przycisnąć:

  • 1 - wskazujący
  • 2 - środkowy
  • 3 - serdeczny
  • 4 - mały

Liczba przy jednym z progów oznacza jego numer - wtedy zwykle znaczy to, że najwyższym narysowanym progiem nie jest próg pierwszy:

Kółko nad jedną ze strun nad diagramem oznacza, że tę strunę uderzamy pustą. Gdyby zamiast kółka był X, to oznacza z kolei że tej struny nie uderzamy w ogóle:

Łuk nad diagramem (lub na) łączący miejsca przyciśnięcia oznacza chwyt *barre", czyli z poprzeczką - przyciskamy dwie lub więcej wskazanych strun jednym, poziomo ułożonym palcem. Ten element zwykle nie występuje, szczególnie że na ukulele poprzeczka często nie jest konieczna, choć może ułatwić życie.